Co je Lightning Network?

Lightning Network (LN) byl navržen v roce 2016 a jedná se o druhou vrstvu postavenou na Bitcoinu. Hlavním důvodem vzniku byla pomalost a vysoká cena Bitcoinových transakcí.

Současná rychlost transakcí za sekundu (TPS) je u Bitcoinu něco mezi 3 – 7. Porovnáme-li to třeba s tradičními platebními systémy, jako je VISA, tak tam se pohybujeme okolo 6 000 TPS.

Transakční poplatky se u Bitcoinu výrazně liší, dle momentální vytíženosti sítě. Například v dubnu 2021 se průměrné transakční poplatky pohybovaly okolo 50 USD, ale v srpnu 2021 byla výše poplatků už jen kolem 2.5 USD. Pokud jde o velké bankovní transakce, nebo mezinárodní převody, je na tom Bitcoin většinou o trochu lépe, to ale nestačí, má-li se z něho stát platidlo pro běžné denní užívání, na platby za kafe, nebo benzín. Bude třeba dramaticky snížit transakční náklady a rychlost samotných transakcí.

 

Lightning Network teoreticky

Pro plné pochopení LN, je třeba nejprve porozumět Bitcoinu. Limitujícím faktorem Bitcoinové sítě je skutečnost, že každá transakce musí bít umístěna do bloku na blockchainu.  Vzhledem k tomu, že bloky jsou do blockchainu přidávány přibližně každých 10 minut, je zde pevný limit pro počet transakcí. LN je řešením, které tato pravidla i nadále dodržuje ale vytváří novou vrstvu nad stávající sítí.

LN funguje tak, že nastaví platební kanál mezi dvěma stranami, kde se Bitcoinový blockchain vloží pouze první a poslední transakce. Veškerý počet transakcí, mezi první a poslední transakcí pak proběhne mimo blockchain, což znamená, že tyto transakce nejsou omezeny bitcoinovým protokolem.

Aby bylo možné vytvořit platební kanál, musí obě strany vložit určité množství Bitcoinů. Tyto Bitcoiny jsou pak síti LN drženy a nemohou být uvolněny, dokud zůstane platební kanál otevřený. Podívejme se na příklad, který tuto transakci ilustruje:

Alice a Bob chtějí vytvořit platební kanál. Alice vloží 10 BTC a Bob 5 BTC do platebního kanálu. Do blockchainu je pak vložena zahajující transakce, která dohromady obsahuje 15 BTC od Alice a Boba. Jakmile proběhne ověření této transakce, mohou Alice a Bob provádět mezi sebou transakce prakticky neomezenou rychlostí s téměř nulovými náklady. Níže jsou ilustrační příklady transakcí:

1.       Alice posílá Bobovi 1 BTC Alice: 9 BTC Bob: 6 BTC

2.       Alice posílá Bobovi 2 BTC Alice: 7 BTC Bob: 8 BTC

3.       Bob posílá Alici 3 BTC Alice: 10 BTC Bob: 5 BTC

4.       Bob posílá Alici 1 BTC Alice: 11 BTC Bob: 4 BTC

Když si jeden nebo oba přejí uzavřít platební kanál, je do blockchainu odeslána uzavírající transakce, s konečnými zůstatky. V tomto případně je konečný zůstatek Alice 11 BTC a Bobův 4 BTC.

Co když chce ale Alice obchodovat s Carol? Díky situaci, kdy má Bob vytvořený platební kanál i s Carol, tak Alice s Bobem provede transakci a Bob tuto transakci předá Carol. V tomto scénáři se může stát že, Bob přijme nepatrnou provizi z tohoto převodu. Postupem času Alice bude moci obchodovat s kýmkoli dalším.

 

Lightning Network uzly

Uzel A provádí transakce s uzlem Q, přestože má přímé platební kanály pouze s uzly C a B.

 

Lightning Network v praxi

Abyste mohli začínat používat LN, tak jediné co potřebujete je odeslat část BTC do vaší LN peněženky. V současné době je asi nejpoužívanější Moon a Blue wallet, případně další.

  

  

  

Překlad: KryptoTriko

Zdroj: Bitcoin.com

Vaše cookies data nesbíráme.